Informace ke snížení hladiny nádrže Orlík v roce 2022

blank

Povodí Vltavy oznamuje, že plánované snížení hladiny vody v nádrži Orlík pod kótu 339,00 metrů nad mořem z důvodu provádění stavby „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“, bude zahájeno 1. srpna.

Prázdnění nádrže bude probíhat tak, aby byl zajištěn pokles hladiny pod kótu 339,00 metrů nad mořem nejpozději do 1. září. Proplavování plavidel přes plavební komoru Kořensko bude přerušeno v okamžiku podkročení limitní úrovně hladiny 347,60 metrů nad mořem. Pokles pod rozhodnou kótu se předpokládá v prvním týdnu měsíce srpna 2022. Přeprava plavidel lodním výtahem na vodním díle Orlík bude přerušena při podkročení minimální provozní hladiny 342,50 metrů nad mořem.

Přerušení provozu lodního výtahu se předpokládá přibližně v polovině měsíce srpna. Snížená hladina v nádrži Orlík bude udržována až do konce března roku 2023. Podnik žádá širokou plaveckou veřejnost, rekreanty a další uživatele s vazbou na úroveň hladiny v nádrži Orlík, aby svědomitě a s dostatečnou pravidelností sledovali aktuální stav hladiny. Dále prosí všechny uživatele, aby své aktivity na nádrži Orlík a příslušném úseku Vltavské vodní cesty přizpůsobili předpokládanému pohybu hladiny od srpna 2022 do března 2023.

Scroll to Top