SOFTLINK: Výhody řešení wacoSystem WMBUS 169 MHz

blank

O produktech a aktivitách společnosti SOFTLINK hovořil na konferenci Financování vodárenské infrastruktury Jaromír Charvát. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřila i na výhody wacoSystem WMBUS 169 MHz.

Radiové řešení sběru dat s použitím aplikační vrstvy M-BUS je rozšířený mezinárodní standard, který vychází  z běžně používaného standardu M-BUS. V průmyslové praxi se používá pro radiové technologie v pásmu 868 Mhz a 169 Mhz. Systém charakterizuje jednoduchá síťová vrstva – jednoduchá topologie „hvězda“, bez řízení provozu (kolizí) s aplikační vrstvou přizpůsobenou pro odečítání měřičů spotřeby.

Základ koncepce je jednosměrný přenos dat (z měřiče na sběrný systém) s možností omezené podpory obousměrné komunikace, což umožňuje rozšíření o další aplikace (dodatečné rozšíření standardu). Velkou výhodou je vzájemná kompatibilita různých zařízení od různých výrobců (pokud je standard důsledně implementován).

Výhody řešení wacoSystem WMBUS 169 MHz:

  • sběr dat z velkého množství měřidel a čidel s minimálními provozními náklady

  • nízké investice na pokrytí, levné komunikační brány s dosahem až několik km

  • naše radiová zařízení jsou řádně certifikována pro práci v bezlicenčním pásmu 169 MHz, při jejich nastavování důsledně dodržujeme podmínky použití pásma

  • data jsou ve standardním formátu Wireless M-Bus, takže jakýkoli systém třetí strany, který podporuje mezinárodní standard WMBUS, je může dekódovat

  • zařízení umožňují obousměrný přenos dat, takže je lze na dálku nastavovat, nebo pomocí koncových zařízení něco zapínat či vypínat

  • k dispozici je ucelená typová řada odečítacích modulů a konvertorů umožňující odečítání různých vodoměrů s různým způsobem odečítání (..případně i odečítání jiných typů měřidel a čidel)

Scroll to Top