SMV: Změna fungování vodárenství na Zlínsku

blank

Moravská vodárenská informuje o aktuálních změnách v provozování vodárenské infrastruktury ve městech a obcích na Zlínsku. Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Zlín schválila 25. dubna 2022 většinou 92,08 % přítomných akcionářů změnu, jejíž cílem bylo nalezení vhodného modelu a zároveň ukončení letitých soudních sporů. 

Transformace vodárenství, která probíhá ve vzájemné shodě všech zainteresovaných stran, znamená podle SMV výrazné posílení role nejen společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, ale také měst a obcí v regionu. Výsledkem tohoto procesu je provozní model, který získal podporu naprosté většiny měst a obcí včetně statutárního města Zlín. Od 1. července 2022 bude zahájeno provozování novou společností Vodárna Zlín (www.vodarnazlin.cz), která k tomuto datu nabude od společnosti Moravská vodárenská část jejího obchodního závodu sloužící k provozování vodovodů a kanalizací.

Změna k 1. červenci 

„Jsem opravdu rád, že se od 1. července 2022 vodárenství na Zlínsku vrátí pod majetkovou kontrolu měst a obcí. Je to obrovský úspěch, kterým se ukončují mnohaleté spory. Zároveň se jasně definuje budoucnost sektoru na Zlínsku neboli, co se stane po roce 2029. Vše má proběhnout bez negativního vlivu na cenu vody a výše investic čili bez zdražování a úroveň investic do vodohospodářské infrastruktury,“ uvedl před několika týdny primátor města Zlína Jiří Korec.

Nová provozní společnost 

„Účastníci mediace odvedli obrovský kus dobré práce a zaslouží poděkování. Jsem rád, že ačkoliv město Zlín nebylo účastníkem mediace, tak se mi podařilo dohodnout navýšení počtu zástupců měst a obcí v představenstvu nové provozní společnosti, které bylo následně potvrzeno v mediačním řízení. V této nové provozní společnosti Vodárna Zlín budou mít od počátku města a obce prostřednictvím VaK Zlín 75% majetkový podíl. Právní i ekonomická analýza nám doporučila tyto změny schválit a zlínští zastupitelé na mimořádném jednání transformaci jednohlasně doporučili,“ řekl Korec.

Podrobné informace zde.

Scroll to Top