Středočeský kraj podpoří projekty k zajištění pitné vody

blank

Kraj je připraven se finančně spolupodílet na realizaci devíti strategických projektů, které mají důležitou úlohu pro zajištění dodávek pitné vody. Krajská Komise VODA – SUCHO navrhla spoluúčast kraje do výše 10 % a maximální částka byla zastropována na 10 milionů korun na jeden projekt.

„Pokrytí sítí vodovodů je ve Středočeském kraji 86 %, což je téměř o 10 % méně, než je celorepublikový průměr. Téměř 20 % obyvatel je odkázáno na individuální zdroje zásobování pitnou vodou, které jsou suchem nejvíce ohroženy. Naší snahou je proto pomáhat obcím a jejich obyvatelům tyto zásadní problémy řešit,“ uvedla k problematice nedostatku vody radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

Kraj již vytipoval stavby z hlediska propojení vodárenských soustav, které mají důležitou úlohu při zajištění dodávky vody v případě krizových situací.

Jedná se o následující projekty:

1. Rekonstrukce vodovodní shybky skupinového vodovodu KSKM u obce Obříství

2. Rekonstrukce přívodního zásobního řadu včetně modernizace a posílení kapacity čerpací stanice Hostouň

3. Propojení vodárenských systémů Nymburka a Mladé Boleslavi

4. Obnovení čerpání důlní vody na Kladensku

5. Posílení zásobování pitnou vodou oblasti Škvorecka

6. Rozšíření VDJ Kopanina

7. Úpravna vody Antonín v Rakovníku

8. Propojení skupinového vodovodu Stebno – Jesenice – Rakovník

9. Vodovodní přivaděč v koridoru dálnice D3 – „etapa 0“

Dále se Středočeský kraj zabývá přípravou koncepčních materiálů řešících rozšíření vodárenských soustav a propojování vodárenských systémů. Jedná se například o zásobování pitnou vodou v okolí Prahy. Zde totiž dochází k prudkém nárůstu obyvatel a vodohospodářská infrastruktura je nedostatečná.

Scroll to Top