V Brně zahájili stavbu protipovodňových opatření za 1,26 miliardy

blank

Očekáváná výstavba přírodě blízkých protipovodňových opatření u Svratky byla zahájena i za účasti ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové. Jak uvedlo MŽP, na nábřeží v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu na Uhelné ulici dostane řeka více prostoru a Brňané místo k procházkám, sportu i odpočinku. Hotovo mý být v říjnu 2023. Hlavním cílem je ochránit město a jeho obyvatele před stoletou vodou.

„Nábřeží se dostane blíže hladině a vznikne krásná rekreační i volnočasová zóna. Prostředí bude bezbariérové, a tak vhodné pro vozíčkáře, seniory či maminky s dětmi. Spolu s vysazením více než 600 nových stromů vznikne u Svratky živá zóna pro setkávání lidí. Příkladem je areál bývalé chatové osady Favorit na Bauerově, kde budou vytvořeny nádrže, tůně a mokřady, přes které navíc vznikne nová lávka. Během změn v lokalitě potěšíme také cyklisty – na cyklostezce vzniknou dva nové cyklopodjezdy, a to pod mosty na Vídeňské a na Renneské,“ řekla primátorka Brna Markéta Vaňková. Podle ní je vysoutěžena cena prací 1,26 miliardy bez DPH.

„Kofinancovány budou z větší části z Národního plánu obnovy, konkrétně Národního programu Životní prostředí. Práce na nábřeží budou dále spojeny s potřebnými investicemi do související infrastruktury. Především budou přeloženy vodovody nebo kanalizace. Místo sto let staré kmenové stoky vznikne nová. Aby byl co nejméně omezen život v okolí Poříčí i zbytku města, budou práce probíhat postupně a po jednotlivých etapách. Konkrétní dopravní omezení se v tuto chvíli řeší a budeme o nich samozřejmě veřejnost informovat. Jakmile skončí budování protipovodňových opatření, chceme na ně navázat rekonstrukcí a rozšířením Vídeňské v úseku od Poříčí včetně mostu až po ulici Jihlavskou,“ zdůraznila primátorka.

Podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové je to unikátní projekt zaměřený na přírodě blízká protipovodňová opatření, jaký v ČR nemá obdoby. „Tato revitalizace díky rozšíření koryta řeky a také díky klidovým zónám pro obyvatele Brna i pro živou přírodu dává prostor přírodě blízké krajině a je dobrým příkladem, jak by měly vypadat podporované prvky modro-zelené infrastruktury ve městech, které jsou pro novou vládu jednoznačnou prioritou,“ řekla Hubáčková. Město požádá o dotaci ve výši 762 milionů korun. „Finance na projekt z peněz Národního plánu obnovy jsme vyjednali s Evropskou komisí. Díky tomu může město Brno ihned podat žádost o podporu, ve Fondu je pro něj alokováno 762 milionů korun,“ doplnil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Scroll to Top