PVK: Omicron v odpadních vodách již na konci roku 2021

blank

Veolia podle Pražských vodovodů a kanalizací upravila metodu pro odhalování nákazy koronavirem v odpadních vodách a nyní umí identifikovat také variantu Omicron.  Stejně jako u předchozích mutací má tato metoda potenciál fungovat jako systém včasného varování vývoje epidemie.

Jak dále uvedly PVK, poté, co byla 24. listopadu 2021 nahlášena existence varianty Omicron, byl nástroj skupiny Veolia Vigie Covid-19, který je ve Francii používán již od září 2020, v rekordním čase upraven a doplněn o identifikaci této varianty viru. Jako první se analýzy zaměřily na velká francouzská města, od 13. prosince k nim přibyla Praha. Vzorky odebírané na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze se vyhodnocují s týdenní frekvencí. Pomocí techniky PCR je možné identifikovat přítomnost všech známých mutací pocházejících z existujících variant a vyhodnotit jejich koncentraci.

„Tato metoda může představovat významnou pomoc v boji s epidemií a doplnit stávající data ze zdravotnictví, kam patří běžně používané charakteristiky záchytu viru antigenními a PCR testy. Oproti těmto charakteristikám ale analýza poskytuje data ve značném předstihu, často i více než týdne, a hlavně umožňuje identifikaci na úrovni lokální (například výrobního závodu, areálu, školy),“ řekl Ondřej Beneš, technický a obchodní ředitel skupiny Veolia v České republice s tím, že hlubší analýzy bude možné provést až po vyhodnocení časové řady vzorků.

PVK kanalizace monitorují odpadní vody ve vybraných lokalitách již od července 2020, díky společně vyvinuté metodě s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Od 1. září 2021 firma rozjela pilotní projekt monitoringu odpadních vod na možný výskyt viru SARS-CoV-2 u pražských základních škol. „Informace o výskytu viru v určité lokalitě může sloužit k rychlému přijímání účinných hygienicko-epidemiologických opatření na základě objektivních dat. Monitoring zachytí i viry od nakažených osob bez příznaků. Navíc tělo vylučuje virus dříve, než pacienti cítí příznaky. Oproti klasickému systému sledování pomocí testování jednotlivců může poskytnout tento přístup, dle dosavadních zjištění, informační náskok zhruba deseti dnů. Sběr vzorků provádí proškolení pracovníci vodovodů a kanalizací a probíhá dvakrát týdně v páteřních kanalizacích. Vzorky pokryjí vždy časový úsek 24 hodin,“ vysvětlila na podzim ředitelka Státního zdravotního Ústavu Barbora Macková.

Scroll to Top