Hubáčková: MŽP napře síly do ochrany vody, půdy, přírodně cenných území i ...

blank

Vláda ČR zveřejnila své programové prohlášení. V oblasti životního prostředí uvedla jako hlavní prioritu ochranu vody a zlepšování stavu krajiny, stejně jako ochrana klimatu a podporu Zelené dohody pro Evropu, která představuje cestu, jak dosáhnout energetické soběstačnosti a modernizace ekonomiky.

„Jako ministryně životního prostředí chci především chránit vodní zdroje, a proto ještě letos připravíme návrh na ústavní ochranu vody. Stejně tak je pro mne a můj rezort důležitá ochrana půdy. Proto postupně plánujeme vyhodnotit fungování protierozní vyhlášky a následně připravíme novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Samozřejmě je podle ní ústředním tématem dnešní doby včetně blížícího se předsednictví ochrana klimatu, vedle adaptačních opatření je také jasným úkolem připravit podmínky pro to, abychom mohli skončit s využíváním uhlí v energetice do roku 2033. „A jak jsem slíbila, zaměříme se i na rozšiřování ochrany nejcennějších území naší přírody, včetně vyhlášení národního parku Křivoklátsko,” doplnila Hubáčková.

Scroll to Top