ŘVC: nové digitální mapy pro plavbu

blank

Ředitelství vodních cest České republiky (ŘVC ČR) představilo nové digitální mapy pro plavbu v ČR. Zájemci si je mohou bezplatně stáhnout prostřednictvím portálu Labsko-vltavského dopravního informačního systému LAVDIS.

Mapy přinášejí vyšší úroveň informovanosti o stavu Labsko-vltavské vodní cesty a aktuálních provozních informacích. Navazují na totožný systém map vydávaný v Německu. RIS COMEX, který je společným projektem 13 států Evropy, je spolufinancovaný z 85 % Evropskou unií a z 15 % Státním fondem dopravní infrastruktury.

„Ředitelství vodních cest ČR od roku 1998 spolupracuje na evropském projektu Říčních informačních služeb. Výstupy projektu přispívají ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na vodních cestách jak pro komerční, tak pro rekreační plavbu. Mapy i služby jsou poskytovány uživatelům zdarma. Jedinou investicí je pořízení kompatibilního mapového prohlížeče a případně AIS transpondéru,“ uvedl Jan Bukovský, národní koordinátor projektu RIS COMEX za Českou republiku a zástupce ředitele Ředitelství vodních cest ČR.

Investorem akce bylo Ředitelství vodních cest České republiky, správcem Říčních informačních služeb a jejich dat je Státní plavební správa. Technologie zpracování elektronických map byla implementována společností VARS BRNO.

Scroll to Top