Ocenění pro Liberecký kraj

blank

Liberecký kraj a Agentura regionálního rozvoje zaznamenaly úspěch s projektem v oblasti hospodaření se srážkovou a šedou vodou v celostátní soutěži Chytrá města 2021. Vyhlašovatelem je nestátní nezisková organizace Smart City Innovations Institut. Informovala o tom Blanka Freiwilligová z oddělení tiskového a vnějších vztahů.

„Hospodaření s vodou je součástí koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj, jejímž cílem je nasměrovat aktivity v oblasti využívání chytrých technologií tak, aby pozitivně ovlivňovaly život obyvatel. V minulém ročníku soutěže Chytrá města jsme získali za akční plán této koncepce ocenění v kategorii vize/idea Smart city a tím, že jsme nyní uspěli s konkrétním projektem rovněž v této soutěži, jen dokazuje, že jsme se vydali správnou cestou,“ uvedl radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova Jiří Ulvr, který ocenění převzal.

Projekt Hospodaření s dešťovou vodou v Libereckém kraji byl poprvé uveden do praxe při stavebních úpravách Obchodní akademie v České Lípě. Předmětem úprav spojených s rekonstrukcí sociálního zařízení byla instalace technologie na využití dešťové a šedé vody v objektu školy. Akce také získala podporu z Operačního projektu Životní prostředí.

„Jednou z cest, jak nahradit absenci systémových financí do oprav, rekonstrukcí a výstavby školské infrastruktury z rozpočtu státu nebo Evropské unie je využití podobných projektů, navíc šetrných k životnímu prostředí,“ konstatoval Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Cílem je postupně vybavit co největší počet budov a areálů v majetku oddělenými rozvody a technologiemi na využívání šedé vody. „Jsem rád, že řešení dešťové a šedé vody se stalo zvažovanou součástí projektů kraje. Zodpovědná práce s vodou může pomoci v nadcházejících klimatických změnách adaptovat urbanizovanou krajinu novým podmínkám. Šetrné zacházení s vodou by mělo být součást každodenního života,“ doplnil Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Scroll to Top