Pomůže proti suchu voda z opuštěných dolů?

blank

Pomůže proti suchu voda z opuštěných dolů? Představitelé Jihomoravského kraje nechali prověřit, zda by šla území bývalých jihomoravských lignitových dolů využít jako zásobárny vod. Do letošního října sbírali podklady pro seznam potenciálně vhodných míst. 

„Zajistit dostatek vody pro všechny je naší prioritou. Nechali jsme si proto udělat rešerši, abychom získali představu o našich aktuálních možnostech. Dopady dlouhotrvajícího sucha jsou u nás markantní. Ovlivňuje nejen zemědělství a stav životního prostředí, ale také i rozvoj obcí nebo investiční výstavbu,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Jan Zámečník. Rešerše se zabývala Rosicko-oslavanskou uhelnou pánví a Jihomoravskou lignitovou pánví. Zvlášť u druhé varianty lze o čerpání důlní či podzemní vody uvažovat u 12 bývalých hlavních dolů, 7 existujících čerpacích či pozorovacích vrtů a zhruba třicítky průzkumných a těžebních sond společnosti MND určených k likvidaci.

„V nejbližší době se na ně zaměříme a detailněji je prozkoumáme, abychom měli představu, kolik vody jsou nám schopné dát. Mezi vytipovanými pilotními projekty pro příští rok jsou třeba monitorovací vrty v katastru obce Šardice, likvidované vrty MND nebo bývalé hlavní důlní dílo v Kyjově. Rád bych poděkoval státnímu podniku DIAMO, odštěpný závod GEAM, společnostem SURGEO, MND a všem dalším firmám, které s námi na celém tomto projektu spolupracují. Je důležitý,“ zmínil Zámečník. 

Podobné projekty by se mohly začít připravovat i v okolí Svatobořic-Mistřína, Lužic nebo Rohatce. Jak doplnil kraj, využití důlních a podzemních vod by mělo v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu pomoct v boji proti suchu, k lepšímu zadržení vody v krajině a hospodaření s vodou tak, aby se co nejvíce snížily dopady klimatických změn.

Scroll to Top