Na adaptace měst a obcí na změnu klimatu další 2 miliardy

blank

Efektivní nakládání s dešťovou vodou se stává podle ministerstva životního prostředí prioritou pro čím dál tím větší počet obcí a měst v zájmu adaptace na změnu klimatu. Před osmi lety to bylo nové téma, dnes patří dotace MŽP zaměřené na návrat vody do krajiny mezi jedny z nejžádanějších.

Obce mohou podporu využít například na vybudování retenčních nádrží, propustných parkovišť nebo zelených střech. O dotace je možné žádat od 12. ledna 2022 prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. Na nakládání se srážkovými vodami se totiž připravuje stále více obcí, mnoho z nich už využilo peníze, které v minulých letech ministerstvo životního prostředí právě na tato opatření uvolňovalo z Operačního programu Životní prostředí.

„Zájem ze strany samospráv se setrvale zvyšuje, projektů i zájmu o dotace. Boj se suchem jakožto výrazným projevem probíhající změny klimatu v ČR je klíčovou prioritou MŽP už od poloviny roku 2014. Z národních a evropských zdrojů MŽP podpořilo v této oblasti od roku 2014 více než 21,5 tisíce projektů částkou v celkovém objemu přesahujícím 16,5 miliardy. Alespoň jeden podpořený projekt zaměřený na řešení sucha již najdeme v každé druhé obci ČR,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dotační výzva vypsána v Národním programu Životní prostředí a finance v objemu přes jednu a tři čtvrtě miliardy korun poputují z Národního plánu obnovy. Pro kraje, obce, státní a neziskové organizace a další žadatele je v ní podle MŽP vyhrazena téměř miliarda korun na projekty řešící hospodaření s dešťovou vodou a 762 milionů korun je alokováno pro Statutární město Brno. Z dotace mohou obce a kraje řešit povrchová opatření jako průlehy či vsakovací nádrže, které jsou doplněny zelení a srážková voda díky nim zůstává na místě.

Dotační výzva se otevře 12. ledna a potrvá do 31. srpna 2022, nebo do vyčerpání alokace. „Výše dotace na konkrétní projekt se různí podle druhu opatření, museli jsme reagovat na nezpůsobilost DPH z pohledu pravidel Národního plánu obnovy. Maximální výše podpory na jeden projekt u Velké Dešťovky je až 100 %, s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde budeme poskytovat dotaci maximálně do 50 % celkových způsobilých výdajů, a jedná se vždy o výdaje bez DPH,“ doplnil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Scroll to Top