Holasovice na Opavsku mají novou protipovodňovou ochranu

blank

Obyvatelé jsou nově chráněni novými protipovodňovými hrázemi za 106 milionů. Povodí Odry uvedlo, že ochrana obyvatel a zástavby zmíněné obce je na úrovni odpovídající hodnotě návrhového průtoku 290 kubíků za sekundu, s bezpečnostním převýšením minimálně 60 centimetrů. Vodohospodáři dále informovali o tom, že díky tomuto opatření v kombinaci s tlumicím efektem suché nádrže Loděnice na drobném vodním toku Lipince, která byla vybudována v roce 2018 za necelých 33 milionů, dojde k omezení rozlivů povodňových průtoků na pravém břehu řeky Opavy.

„Následovat bude přehodnocení záplavového území, které by mělo být zakotveno v územním plánu obce Holasovice, a tím bude umožněn její další rozvoj. Současně na základě vzájemných dohod s obcí Holasovice bylo pro zachování kontaktu občanů s řekou provedeno schodiště na návodní i vzdušné straně hráze, lavičky na koruně hráze a napojení hráze na budovanou lávku pro pěší přes řeku Opavu,“ informoval technický ředitel Povodí Odry Břetislav Tureček. Zemní ochranná hráz v říčním kilometru 48,5 až 50,0 toku Opavy má délku 1 486 metrů, šířku v koruně 3 metry, převýšení nad okolním terénem je převážně 1,5 metru.

Pro omezení průsaků a případných filtračních deformací jsou v několika úsecích provedeny podzemní štětové stěny. Stavba hráze je doplněna funkčními objekty, hrázovými propustmi, vyústěním toku Lipinka a přeložkami kanalizací, které budou zajišťovat běžný režim v zájmovém území. Protipovodňová opatření byla financována z dotačního programu ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi IV, z něhož jsou hrazeny náklady 102 milionů. Další 4 miliony uvolnilo ze svých zdrojů Povodí Odry.

Scroll to Top