Počítáme s vodou 2021: Role městského vodohospodáře

blank

Další přednášku na listopadové konferenci Počítáme s vodou 2021 přednesl Miroslav Pauch, který je hlavním architektem města Olomouc. Byly představeny realizované i plánované projekty vedoucí ke zlepšení mikroklimatu a role městského vodohospodáře.

Stejnou pozici zastává Ingrid Konrad v Bratislavě. Přednáška ukázala, jaké projekty se podařilo za posledních 5 let realizovat, a zdůraznila především sociální aspekt pro tvorbu modro-zelené infrastruktury, a to ve věci lidského zdraví a životních podmínek ve městě. Vystoupení Petra Valdmana pak bylo zaměřeno na představení dotačních titulů SFŽP podporujících MZI v České republice.

Scroll to Top