Pokuta 450 tisíc na Novojičínsku

blank

Na začátku roku 2021 způsobila společnost Projekt Moravská havárii ve svém zařízení – bioplynové stanici BPS Bílov. Důsledkem byl odtok závadné látky do bezejmenného toku, který je přítokem Pustějovského potoka. Zákon porušila firma podle České inspekce životního prostředí také tím, že havárii neprodleně nenahlásila hasičskému sboru, ani policii, ani správci povodí. Událost nebyla během několika měsíců jediná a společnosti byla uložena pokuta 450 tisíc korun.

Informaci o silném znečištění Pustějovského potoka nahlásil až obyvatel obce, což bylo podnětem pro vodoprávní úřad v Bílovci (VPÚ), který ihned zahájil šetření v areálu BPS v Bílově. „K přetékání ze skladovací nádrže došlo v důsledku vysoké vrstvy pevného materiálu (krusty), která se utvořila kvůli částečné nefunkčnosti míchacího systému,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu Karel Kozubek.

Další mimořádná událost nastala podle ČIŽP v únoru, kdy jímka u silážního žlabu přetekla a odtekla do melioračního kanálu a následně do toku. Počátkem března informovala BPS inspekci o další havárii, kdy došlo k výbuchu fermentorů při odstávce elektrického proudu. Směs z fermentorů unikla přes střechu na okolní plochu a do blízkého melioračního příkopu.

Uvedené mimořádné události v BPS Bílov řešil VPÚ v Bílovci, který následně případné porušení zákona z šetření havárií předal k řešení Oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ostravě. Ten firmě udělil pokutu ve výši 450 tisíc korun, která v září nabyla právní moci.

Scroll to Top