Počítáme s vodou 2021: Důležité je zařazení problematiky do výuky

blank

Biolog, klimatolog a hydrolog, přední odborník na rovnováhu mezi vegetací a sluneční energií Jan Pokorný se na konferenci Počítáme s vodou 2021 věnoval tématu, jak voda a vegetace tlumí dopady klimatu.

Podle něj je důležité zařazení problematiky do výuky ve školách a podpora způsobů, jak si děti mohou samy vyzkoušet technologie a měření v terénu. Velký důraz byl kladen na řešení situace v městském prostředí a jeho vliv na extravilán, čímž přímo navázala další přednáška Gabriely Lickové.

Mezi intra a extravilánem měst a obcí totiž zastává zásadní roli správný způsob územního plánování, je třeba brát ohled na infiltrační pásma a chápat rozdíl mezi retencí a akumulací vody, kde často dochází k neporozumění veřejnosti.

Scroll to Top