Počítáme s vodou 2021: Modro-zelená infrastruktura jako politické téma

blank

V první polovině listopadu se v Praze konala mezinárodní konference Počítáme s vodou 2021 s tématem Celostátní pohled na město při plánovaní modro-zelené infrastruktury. Mediálním partnerem akce byl časopis Sovak. Redakce vodarenstvi.cz se zaměřuje na nejvýznamnější body konference.

Úvodní slovo za ministerstvo životního prostředí přednesl v zastoupení Richarda Brabce Petr Valdman ze Státního fondu životního prostředí ČR. Zdůraznil, že modro-zelená infrastruktura (MZI) stojí na pomezí politického a úřednického rozhodnutí, a ne vždy je jednoduché najít potřebnou rovnováhu.

Hlavními pilíři jsou podle něj nakládání se srážkovou vodou, ekonomická motivace a vzdělávání. Úvodem do tématu MZI provedla účastníky Ivana Kabelková, a to se zaměřením na celkovou potřebu koncepčního řešení v hospodaření se srážkovou vodou v obcích.

Scroll to Top