Písek vybudoval zařízení na tepelné zpracování kalů

blank

Město vybudovalo ekologické zařízení na tepelné zpracování biomasy a kalů z místní čistírny odpadních vod. Linka je ve zkušebním provozu. Ročně zpracuje až 3900 tun strojně odvodněného kalu a vyprodukuje zhruba 360 tun popelovin bohatých na fosfor, draslík, dusík a další látky, které jsou vhodné k přimíchávání do fosfátových substrátů.

Vedoucí oddělení rozvoje města Jan Venclík sdělil, že náklady dosáhly 42,3 milionu. Písek na něj získal dotaci 21,3 milionu z Operačního programu Životní prostředí. Technologii, která naplňuje vizi konceptu Smart City, dodala a nainstalovala firma K&K TECHNOLOGY. Významným přínosem ekonomicky a provozně výhodného zařízení je minimalizace dopadů likvidace čistírenských kalů na životní prostředí.

Zařízení je částečně mobilní a stojí v areálu čistírny odpadních vod, celý proces se díky tomu odehrává na jednom místě. „Odvodněný kal je dopravován ze stávajících síto-pásových lisů do akumulačního zásobníku, odtud dále do vstupní části sušícího zařízení. Sušení kalu probíhá v horkovzdušné sušárně vyvinuté s důrazem na automatický, nenáročný, přitom efektivní a udržitelný provoz. Zdrojem tepelné energie pro sušení je horkovzdušný kotel, v němž se spaluje usušený kal spolu se štěpkou,“ popsal postup zpracování kalů Tomáš Holeček, technický ředitel holdingu K&K TECHNOLOGY.

Parametry vypouštěných látek podléhají monitoringu. „Výstupním produktem koncové části technologické linky z procesu spoluspalování jsou popeloviny bohaté na minerální látky. Z části je využije kompostárna Městských služeb Písek a z části společnost Lesy města Písku. Ve formě produkce bioelitního hnojiva (receptura registrovaného hnojiva z Bavorska) bude jemná frakce popelovin v procesu zpracování bioodpadu přimíchána do kompostu, který bude současně obohacen o kultury hub a baktérií. Tento biokompost najde uplatnění při údržbě zeleně na území města a v městské zahradě. Forma produkce vitalizačního substrátu bude hrubá frakce popela spolu s melasou a mletým vápencem granulována. Tento produkt zlepší půdní podmínky v lese na vysychavých a těžko zalesnitelných půdách,“ doplnil Jan Venclík.

Scroll to Top