Investice do kalového hospodářství na Frýdecko-Místecku

blank

Po více než čtvrt století spolehlivého fungování si jedna z vyhnívacích nádrží pro Frýdek-Místek, která stojí ve Sviadnově, zaslouží komplexní modernizaci, aby splňovala dnešní přísné technologické parametry, uvedl mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt. 

Podle mluvčího všechny kovové prvky, jako jsou potrubí, víko nádrže nebo prostupy, byly původně vybudovány ze standardní uhlíkaté černé oceli, která je za dobu provozu, tedy zhruba 26 let, značně opotřebována, proto bylo nutné přistoupit k obnově technologických potrubí a pomocných prvků, které budou nově vybudovány z nerezu. Opravena bude i stavební část nádrže.

Vodohospodáři museli nejprve zajistit vyčerpání kalů z vyhnívací nádrže a očištění vnitřních stěn tlakovou vodou od přisedlých kalů. Pak vybudovali lešení uvnitř nádrže a demontovali stávající technologické a trubní vystrojení. Následuje otryskání vnitřních stěn nebo oprava betonu a aplikace ochranného nátěru na stěny, včetně vrchlíku nádrže.

„Jedná se o cementový ochranný nátěr, jenž je vysoce odolný vůči chemikáliím, jako jsou chloridy, CO2, sirovodík nebo amoniak. Aplikace ochranného nátěru bude provedena ve dvou zhruba milimetrových vrstvách. Po vytvrdnutí druhé bude provedena opětovná montáž technologických potrubí a zařízení z nerezu a oprava elektrozařízení, měření a regulace,“ uvedl ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Do Vánoc bude hotovo

Podle Síbrta kompletní výměna technologického vystrojení zahrnuje obměnu kalových a plynových potrubí, uzavíracích a regulačních armatur nebo elektrické instalace. Vyhnívací nádrž bude také uzavřena víkem z nerezu a bude provedena zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti. Na řadu se dostane i Technická inspekce České republiky, která provede funkční odzkoušení a následně bude nádrž uvedena do provozu. Vše by se mělo zrealizovat do Vánoc. „Po obnově a opravě vyhnívací nádrže bude zajištěn její bezpečný provoz pro stabilizaci kalů na období dalších minimálně 25 let. V budoucnu nás čeká obdobná oprava druhé vyhnívací nádrže v areálu čistírny,“ doplnil Tlolka.

V letech 2000 až 2020 firma do oblasti odvádění a čištění odpadních vod investovala 4,6 miliardy korun. „Další nemalé prostředky směřovaly do oprav a údržby zařízení a technologií. V letošním roce směřujeme v investicích do kanalizací a čistíren odpadních vod 314 milionů korun. Nejvíce v historii naší společnosti. To je náš příspěvek životnímu prostředí v regionu, ale také vstřícný postoj k rozvojovým aktivitám jednotlivých měst a obcí, kdy se díky rozšiřování kapacit jednotlivých provozů mohou na kanalizační systém napojovat noví i stávající obyvatelé,“ vysvětlil generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

225 milionů do vodárenství na Frýdecko-Místecku

Do páteřního výrobního a distribučního systému výroby pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu – bude v roce 2021 na Frýdecko-Místecku alokováno téměř 70 milionů korun. Do vodovodů v jednotlivých městech a obcí půjde více než 45 milionů, do oblasti odvádění a čištění odpadních vod pak zhruba 110 milionů korun. Některé stavby zahájené v uplynulých letech budou dokončeny. To se týká především Úpravny vody Nová Ves a přivaděče Chlebovice – Staříč – Bělá.

Scroll to Top