Kroměříž upraví Medkovy rybníky

blank

Radnice připravuje instalaci naučné stezky v dané lokalitě. „Přiblíží historii vzniku místa i jeho současný význam a zmíní nejdůležitější zástupce zdejší fauny a flóry. V rámci naučné stezky budou navrženy informační tabule, které mohou sloužit k environmentální výuce. Některé tabule budou interaktivní,“ poznamenal místostarosta Vít Peštuka.

Hlavním tématem stezky by měla být voda a s ní související živočichové – ryby, obojživelníci i ptactvo. Dále také tabule upozorní na blízkou a evropsky významnou lokalitu Stonáč a na to, jak město a lidé v něm žijící ovlivňují krajinu. Blízko se nachází další významné přírodní lokality, které souvisí s lužními lesy, mokřady, vodními toky či vodními plochami, jako jsou Wolfův splávek nebo třeba naučná stezka Zámeček směřující k přírodnímu parku Záhlinické rybníky.

„Je to přírodní prvek v jinak silně zastavěném území. Lidé rybníky využívají k rybaření, ale také ke krátkým procházkám. Lokalita přitom byla dlouho nepovšimnutá, nezodpovědní lidé zde zakládali černé skládky, které se díky dobrovolníkům daří odstraňovat. Věřím, že instalace naučné stezky přispěje k tomu, aby se z Medkových rybníků stalo příjemné místo pro rekreaci a aktivní trávení volného času,“ doplnil Peštuka.

Nový bazén?

Město také pokračuje v přípravách na stavbu nového či rekonstrukci stávajícího plaveckého bazénu. Rada uložila odboru regionálního rozvoje zajistit zpracování několika důležitých dokumentů. „Tyto podklady poslouží k rozhodnutí, zda bazén opravit, nebo zda postavit bazén nový. Osobně jsem pro stavbu nového plaveckého bazénu,“ uvedl místostarosta Vratislav Krejčíř, kterého radní pověřili koordinací přípravných prací.

Bazén je v nevyhovujícím stavu. „Neodpovídá moderním zařízením tohoto typu. Oprava staré budovy by byla příliš nákladná. Jako vhodnější se proto jeví postavit nový plavecký bazén. Uvidíme, co vyplyne z podkladů, které necháváme zpracovat. Na jejich základě vedení města a zastupitelé rozhodnou o dalším postupu,“ dodal Krejčíř.

Scroll to Top