Poziční dokument: Popis definovaných cílů 3/4

blank

Informovali jsme zde o tom, že během online konference Provoz vodovodů a kanalizací 2021, kterou pořádal SOVAK ČR, byl představen Poziční dokument vodního hospodářství ČR 2021 – 2030. Ten schválila během října představenstva SOVAK ČR a SVH. O prvních čtyřech cílech dokumentu jsme informovali zde a zde.

Pátý cíl definuje materiál jako Posílení ochrany vodních zdrojů a odolnosti vodohospodářských služeb z hlediska přírodních katastrof, vývoje klimatu, ekonomicky, legislativy a dalších vodních rizik. To je základem fungování společnosti především v krizových situacích, jako jsou přírodní katastrofy a extrémní hydrologické jevy, kdy je třeba eliminovat jejich negativní dopad a přijmout opatření vedoucí k jejich zmírnění. Z hlediska bezpečnostních rizik je nezbytné analyzovat zranitelné oblasti, které se v současnosti objevují především u kybernetické bezpečnosti. Z hlediska ekonomiky a legislativy je nezbytné zajistit potřebné finanční zdroje a nastavit účinný legislativní rámec.

Šestý cíl dokument popisuje jako Podporu vody v oběhovém hospodářství. Zaměřit se je nezbytné na další využití kalu nebo další využití vyčištěné vody například v průmyslu.

Podle sedmého cíle by obor měl být veden snahou o Motivaci k inovaci a inspirování profesionálů ke splnění současných i budoucích výzev. Technologický pokrok nabízí oboru nové příležitosti k efektivnějšímu a udržitelnějšímu nastavení služeb. Například v oblasti snižování ztrát vody v síti je možné využít řadu online nástrojů moderních technologií, jako jsou smart metering, dálkové odečty nebo satelitní vyhledávání poruch. Vodárenství by se mělo intenzivněji zapojovat do programů výzkumu a inovací na národní i evropské úrovni.

Osmým cílem je Správa dlouhodobých aktiv v rychle se měnícím prostředí. Pro jeho naplnění je nezbytná stabilita legislativního prostředí, protože při plánování, výstavbě vodních děl, sítí, čistíren odpadních vod a dalších součástí infrastruktury se obvykle plánuje s poměrně dlouhým časovým horizontem. Díky stabilitě prostředí se předejde případné devalvaci vynaložené práce nebo finančních prostředků. Efektivní dlouhodobé plánování musí být přizpůsobené investičním potřebám, a to s ohledem na místní, regionální a celostátní rozvoj.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top