Macura: Převážila racionalita nad ideologií

blank

Zastupitelstvo města schválilo na zasedání 10. listopadu 2021 způsob zajištění provozu vodárenské infrastruktury v Ostravě po ukončení stávající koncesní smlouvy, která vyprší v roce 2024. Zastupitelé se po obsáhlé diskusi přiklonili k pokračování spolupráce se současným provozovatelem Ostravské vodárny a kanalizace i pro další období po ukončení koncese, a to na základě sektorové výjimky, kdy tuto variantu vyhodnotili jako komplexně nejvýhodnější z možných variant. 

Rozhodnutí bylo potřeba učinit již nyní vzhledem k tomu, že padla-li by volba pro některou jinou variantu, její příprava by mohla zabrat až několik let. Ostravské vodárny a kanalizace zůstanou francouzské společnosti Suez Groupe, která v nich drží 50,13 procenta. Několikahodinová diskuze se zaobírala tím, jak by mělo město příštích deset let hospodařit s vodou. Zazněly také hlasy o odkupu akcií či vzniku nové městské společnosti.

„Opravdu si moc vážím toho, že při jednání zastupitelstva města převážilo racionální hledisko nad ideologickými přístupy a výsledkem je výběr varianty, která je pro město i koncové zákazníky nejvýhodnější. Máme již nyní vysoce funkční model, který spotřebitelům garantuje jednu z nejnižších cen vodného a stočného v republice při vysoké kvalitě dodávané vody i zákaznického servisu. Díky odbornému zázemí mezinárodního koncernu je společnost OVAK také lídrem v zavádění technologických novinek ve prospěch spotřebitelů v českých podmínkách,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Současný smluvní vztah přitom městu umožňuje generovat přiměřené zdroje na obnovu vodovodní a kanalizační sítě i její rozvoj. „Tyto atributy zůstanou i v dalším období plně zachovány, a navíc doplněny o nové závazky společnosti k městu i koncovým zákazníkům,“ doplnil Macura.

Scroll to Top