Obnova Předního rybníku v Hustopečích

blank

Ještě během září začne obnova Předního rybníku v Hustopečích. Vodohospodáři  provedou rekonstrukci hráze, výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a částečné odtěžení nánosů. Podle nich dojde k obnovení funkcí nádrže, kterými jsou zejména zadržování vody v krajině a převádění povodňových průtoků. Práce potrvají 14 měsíců.

Přední rybník a Zadní rybník vzal podnik do své správy v roce 2011 po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy. „Zadní rybník jsme opravili v letech 2013 a 2016, kdy proběhla nejdříve oprava levé části opevnění a zatěsnění hráze, následně oprava pravé části opevnění hráze. Po dokončení opravy Zadního rybníku začaly přípravy rekonstrukce Předního rybníku. Vše je připravené a práce můžeme zahájit. Nádrž nejdříve vypustíme, abychom mohli provést přípravné práce. Následně se pustíme do opravy funkčních objektů, tělesa hráze i odpadního koryta pod nádrží. Význam rekonstrukcí je o to větší, neboť oba extrémy – jak vysoké srážky spojené s vyššími průtoky, tak sucho – se v této oblasti významně prohlubují. Odtěžení sedimentů zvýší akumulovaný i retenční prostor a zatěsnění hrází zlepší hospodaření s vodou, aby bylo možné i s malými přítoky rybníky naplnit a vodu v nich udržet,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

V průběhu září dojde podle Povodí Moravy k pozvolnému vypuštění vody z nádrže tak, aby mohly proschnout sedimenty. „Dle průzkumu jsme naměřili sedimenty o mocnosti až 1,6 metru. Celkem jich odstraníme 2400 kubíků, těžit budeme od paty hráze do vzdálenosti přibližně 30 metrů,“ doplnil Gargulák. Další stavební práce odstartují po zimě a dojde k rozebrání a opětovnému nasypání hráze, odstranění výpustného zařízení, jeho nahrazení novou výpustí, kompletní rekonstrukci bezpečnostního přelivu a odpadního koryta. Obnova si vyžádá finanční prostředky 14,9 milionu.

Scroll to Top