ČR: 100 tisíc kilometrů vodních toků s přirozenými i upravenými koryty

blank

Na péči o ně vynaložili v roce 2020 správci toků v působnosti ministerstva zemědělství 3,2 miliardy korun, obdobně jako v předchozím roce. V ČR se nachází přibližně 24 tisíc rybníků a nádrží o celkové ploše 52 tisíc hektarů. V roce 2020 bylo vyloveno 20,4 tisíc tun tržních ryb.

Z hydrologického hlediska byl rok 2020 rozmanitý. Od ledna do května totiž převažovaly podprůměrné hodnoty průtoků ve všech sledovaných povodích, pouze v únoru se v důsledku srážek a odtávání sněhu průtoky přiblížily průměru nebo dosahovaly mírně nadprůměrných hodnot. Hydrologické sucho bylo nejhorší v dubnu a na začátku května, kdy poklesly průměrné průtoky k minimálním hodnotám. Od konce května se díky vydatným srážkám hydrologická situace výrazně zlepšila.

Srážkově byl rok 2020 nadnormální, průměrný roční úhrn srážek 766 milimetrů představuje 112 % normálu za období 1981–2010. Jde o desátý nejvyšší roční úhrn srážek zaznamenaný v období od roku 1961. Teplotně byl rok 2020 silně nadnormální, průměrná roční teplota vzduchu (9,1 °C) byla o 1,2 °C vyšší než průměr za období 1981–2010. Společně s roky 2000 a 2007 se rok 2020 řadí jako 5. až 7. nejteplejší v období od roku 1961. Předešlé dva roky 2018 a 2019 byly teplejší s průměrnou roční teplotou 9,6 a 9,5 °C.

Scroll to Top