9,21 milionu lidí napojených na kanalizaci

blank

V roce 2020 žilo v domech napojených na kanalizaci 86,1 % z celkového počtu obyvatel České republiky. Počet napojených lidí vzrostl o 90 455. Délka kanalizační sítě byla prodloužena o 531 kilometrů a dosáhla 49 680 kilometrů. Počet čistíren odpadních vod se zvýšil o 64 na 2 795. Informuje o tom Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky.

Nejvyšší podíl obyvatel napojených na kanalizaci byl v Karlovarském kraji a hlavním městě Praze, nejnižší podíl byl v Libereckém a v Pardubickém kraji, kde dosáhl úrovně zhruba tří čtvrtin zde žijících lidí. Do kanalizací bylo vypuštěno (bez zpoplatněných srážkových vod) 450,5 milionu kubíků odpadních vod. Z tohoto bylo čištěno 97,5 % odpadních vod (bez zahrnutí vod srážkových), což představuje 439,3 milionu kubíků. Průměrná cena bez DPH dosáhla v roce 2020 pro vodné 41,40 koruny za kubík a průměrná cena pro stočné 36,50 koruny.

Scroll to Top