҆umavsk√© putov√°n√≠: Pod√©l Slatinn√©ho potoka

blank

Slatinn√Ĺ potok pramen√≠ na ҆umavńõ v¬†masivu Panc√≠Ňôe v¬†pŇô√≠rodn√≠ rezervaci PrameniŇ°tńõ, o kter√© jsme psali zde. Jeho tok d√°le pokrańćuje pŇôes b√Ĺvalou skl√°Ňôskou osadu Nov√Ĺ Brunst d√°le k¬†jihoz√°padu. ńĆ√°st toku je nepŇô√≠stupn√°, protoŇĺe se nach√°z√≠ v¬†prvn√≠ nejpŇô√≠snńõji chr√°nńõn√© z√≥nńõ n√°rodn√≠ho parku (Slatinn√Ĺ potok, NovohŇĮreck√© slatńõ). Kr√°sn√© m√≠sto, kter√© rozhodnńõ stoj√≠ za n√°vŇ°tńõvu, se nach√°z√≠ zhruba kilometr od Nov√© HŇĮrky, kdy modr√° turistick√° znańćka vedouc√≠ do b√Ĺval√©ho ZhŇĮŇô√≠ (psali jsme zde) prot√≠n√° soutok Slatinn√©ho potoka se Skl√°Ňôsk√Ĺm potokem (do nńõj se p√°r des√≠tek metrŇĮ pŇôedt√≠m vl√©v√° Drozd√≠ a ńĆern√Ĺ potok). Voda zde po soutoku bystŇôe teńće, koryto je rozŇ°√≠Ňôen√© a mŇĮŇĺete sledovat hr√°tky vodn√≠ch proudŇĮ po mostkem pŇôes potok.
Tok d√°le pokrańćuje pŇôes b√Ĺvalou obec Paseka a v¬†prvn√≠ z√≥nńõ parku Paseky se vl√©v√° do KŇôemeln√©, kter√° pokrńćuje d√°le kolem b√Ĺval√©ho ҆erlova dvora lokalitou b√Ĺval√©ho Frauenthalu (psali jsme zde). Paseka byla v√Ĺznamn√° svou brus√≠rnou skla a zrcadel. Zanikla po odsunu nńõmeck√©ho obyvatelstva a zŇô√≠zen√≠ v√Ĺcvikov√©ho prostoru Dobr√° voda v¬†50. letech minul√©ho stolet√≠, kdy byly vŇ°echny domy rozstŇô√≠leny. CoŇĺ byl typick√Ĺ postup budovatelŇĮ nov√Ĺch r√°jŇĮ na zemi pro ҆umavu dan√© doby.

Se Slatinn√Ĺm potokem se tedy mŇĮŇĺeme setkat pouze v¬†nńõkter√Ĺch ńć√°stech toku, ale ty jednoznańćnńõ stoj√≠ d√≠ky sv√© atmosf√©Ňôe a pŇô√≠rodn√≠ kr√°se za n√°vŇ°tńõvu.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top