Šumavské putování: Za Křemelnou do místa rozmachu, utrpení i smíření

blank

Minulé šumavské putování nás přivedlo k prameni Křemelné v lokalitě Hrabůvka pod vrcholy Pancíře a Jedlové nad Železnou Rudou (číst můžete zde). Tentokrát budeme pokračovat dál po proudu řeky po silničce a cyklostezce vedoucí kolem bývalého Starého Brunstu a od silnice mezi Železnou Rudou a Klatovy mezi I. zónou Národní parku Šumava a rezervací Zhůřská pláň, která již leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Silnička vede několik desítek metrů od proudu říčky, občas se jí přiblíží více. K řece je vstup zakázán, podle stop ve slatinné louce je zřejmé, že lidé tento zákaz poměrně dodržují – až na drobné výjimky.
Každopádně i tak se přes stromy okolo cesty otevírají úchvatné pohledy na romantickou náhorní plošinu bývalé obce Zhůří. V ní žilo v době největšího rozmachu až 600 lidí a měla plnou občanskou infrastrukturu včetně vodních elektráren využívajících energii Křemelné. Nicméně po vyhnání německého obyvatelstva v roce 1946 a následném zahrnutí do vojenského újezdu Dobrá Voda byla v roce 1952 srovnání armádou se zemí. Zhůří je také místem smíření. V roce 1999 zde vznikla nová kaplička Nejsvětější Trojice na místě bývalého kostela a v roce 2021 Kříž smíření připomínající padlé americké vojáky a následné vyhnání německého obyvatelstva. 5. května 1945 se totiž obec stala místem bojů mezi postupující americkou armádou a mladými německými vojáky – kadety a příslušníky Hitlerjugend. V léčce padlo 10 amerických vojáků, při následných bojích 24 německých.

Řeka vytváří na Zhůřských loukách krásné meandry. Z výše položené Zhůřské pláně do ní směřuje řada drobných přítoků. Okolí řeky představuje komplex podmáčených luk, rašelinišť a mokřadů s typickými rozptýleními stromy. Návštěvníka zaujme poklidná atmosféra a ticho při putování touto oblastí. V lokalitě v údolí, kde byl vybudován most, přijímá Křemelná také vody Zhůřského potoka, který pramení několik set metrů v slatinné louce na opačné straně louky.
Návštěva bývalého Zhůří je velkým zážitkem. Při pohledu z horní části údolí uvidíte dole meandrující řeky a rozlehlý prostor tak typický pro vysídlené Sudety. Roztroušené stromy, terénní nerovnosti související s existencí předchozí zástavby a v případě Zhůří na to vše z dálky shlíží mohutný masiv Debrníku nad jezerem Laka.
Ze Zhůří je možné pokračovat třemi směry. Nad tokem Křemelné kolem Zhůřské pláně, na sever kolem rezervace Zhůřské hnízdiště a Kepelské mokřady, nebo na jih podél Slatinného potoka a Novohůreckých slatí k Nové Hůrce, která leží pár kilometrů pod nádherným ledovcovým jezerem Laka. O všech těchto zajímavých místech ale až někdy jindy.

Foto: Marek Síbrt

 

Scroll to Top