PVK se zúčastnily Festivalu vědy

blank

Vodohospodáři se tradičně zúčastnili Festivalu vědy v pražských Dejvicích. Jedná se o největší venkovní populárně-naučnou akci v České republice pro děti a mládež.

„Dětem jsme se formou soutěže snažili vysvětlit jaké látky či předměty do kanalizace nepatří. Vysvětlovali jsme jim, kolik vody je potřeba k různým lidským činnostem či na domácí čistírně odpadních vod demonstrovali průběh čištění odpadní vody,“ řekla k prezentaci PVK Jana Mendlová z útvaru komunikace a marketingu.

Festival vědy pořádá Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze za podpory Městské části Praha 6 a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii.

Scroll to Top