Vodakva: Vodojem Hřbitovní zvýší spolehlivost zásobování

blank

Vodohospodáři ze společnosti Vodovody a kanalizace Karlovy Vary uvedli, že je v Karlových Varech rozvod pitné vody řízen prostřednictvím dvanácti vodojemů, které slouží k vyrovnání rozdílů mezi přítokem a odběrem pitné vody, zajištění dostatečného tlaku v síti a také jako rezervní zásoba vody pro případ požáru nebo poruchy. Zásobování jednotlivých částí města lze rozdělit do tří oblastí vymezených řekami Teplá a Ohře.

„Centrum města, levý břeh Teplé a pravý břeh Ohře jsou zásobené převážně gravitačně přes vodojem na Sokolském Vrchu, kam voda natéká přímo z úpravny Březová. Distribuce vody na levém břehu Ohře se řídí přes dva hlavní vodojemy, jeden se nachází na Růžovém Vrchu a druhý ve Staré Roli. Dodávka pitné vody do Hůrek a Olšových Vrat je řešena samostatně,“ uvedli vodohospodáři.

Pro zásobování zbývajících částí města na pravém břehu Teplé (především Drahovice, dále oblast Na Vyhlídce a další související části lázeňského centra) se podle nich využívají vodojemy Slavia, Hřbitovní či Vyhlídka. Vodojem Hřbitovní, umístěný v lesoparku pod vyhlídkou Tři kříže, je z nich nejvýše položený (490 metrů nad mořem). Proto bylo podle Vodakvy rozhodnuto rozšířit ho o novou komoru a zvýšit zabezpečení zásobování této části města.

Výstavba byla zahájena loni a komora pojme až 900 kubíků vody. Kapacita se více než zdvojnásobí. Jak uvedla dále firma, nová komora bude propojena s původním vodojemem Hřbitovní, kam se voda dopravuje přečerpáním z vodojemu Slavia zásobeného přívodem z úpravny Březová. Stav hladiny a odtok bude nepřetržitě sledován a regulován z dispečinku Vodakvy.

Díky akci bude mít město na pravém břehu Teplé, kde se nachází mimo jiné Karlovarská krajská nemocnice, dostatečnou rezervu pro zabezpečení plynulého zásobování pitnou vodou i v případě mimořádné situace. Investorem je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech.

Scroll to Top