Nové vodovodní řady v Praze propojují ty současné

blank

Na jihovýchodě města budou vybudovány nové vodovodní řady, které propojí páteřní síť vodojemů Jesenice II a Kozinec. Cílem je zajistit plynulou a bezpečnou dodávku pitné vody pro více než 155 000 obyvatel v této části Prahy. Náklady jsou odhadovány na 12 milionů.

Výstavba nového vodovodního řadu je důležitá pro následující modernizaci ostatních vodovodních potrubí v této části Prahy. Takzvané zakruhování vodovodního řadu se skládá ze tří staveb. První je 2400 metrů dlouhý úsek potrubí z Uhříněvsi do Pitkovic, stavba je již dokončena a probíhá kolaudace. Druhou částí je vodovodní řad z Pitkovic do Újezda u Průhonic, který měří 3400 metrů a je zároveň nejdelší stavbou. Poslední částí je 2750 metrů dlouhý řad propojující středočeskou Jesenici a Újezd u Průhonic. Zde je dokončená ověřovací studie navrhující optimální trasu přivaděče.

Scroll to Top