Praha rozšíří Aquacentrum Šutka

blank

Radou hlavního města Prahy byly schváleny záměry na vypracování projektové dokumentace pro novou sportovní výstavbu, které budou zařazeny do návrhu rozpočtu hlavního města pro rok 2022. Jedná se  o venkovní část plaveckého areálu Šutka za 250 milionů korun a projekt na výstavbu sportovní haly při Gymnáziu Přípotoční za 450 milionů korun.

„Sportovní infrastruktura a její technický stav jsou klíčovými proměnnými pro další rozvoj sportu na území hlavního města. Realizace potřebných investic do sportovní infrastruktury je jeden z hlavních cílů města plynoucích z Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hlavním městě Praze 2021-2032. Plánované investice, a to odhadovaných 450 milionů na výstavbu víceúčelové sportovní haly při Gymnáziu Přípotoční a 250 milionů pro dostavbu venkovní části Plaveckého areálu Aquacentum Šutka, výrazně pomohou navýšit kapacitu a zvýšit dostupnost sportovních zařízení provozovaných městem,” uvedl pražský radní pro oblast školství a sportu Vít Šimral.

V Praze je z hlediska klíčové sportovní infrastruktury akutní nedostatek plaveckých bazénů a víceúčelových sportovních hal pro míčové sporty s tribunou pro přibližně 3 000 diváků. „Co se týká sportovní infrastruktury ve vlastnictví hlavního města, tak plaveckých bazénů Praha nyní vlastní a provozuje pouze tři – Aquacentrum Šutka, plavecký bazén Strahov a plavecký bazén na Výstavišti. Víceúčelovou halu vlastníme pouze jednu, na Královce, kterou ale sami neprovozujeme. Podle schváleného Plánu rozvoje ve městě chybí minimálně pět plaveckých bazénů a tři víceúčelové sportovní haly,” doplnil Šimral. Projektové záměry investiční části Plánu rozvoje sportu hlavního města Prahy budou pro jednotlivé roky dále upřesňovány na základě konkretizovaného zásobníku investičních projektů v rámci navazujících Akčních plánů rozvoje sportu hlavního města Prahy.

Scroll to Top