Povrchová voda z Víru pro půl milionu obyvatel

blank

Jak jsme již informovali, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina uzavřely Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody na území obou krajů.

„Cílem memoranda je zvýšení zabezpečenosti dodávek pitné vody v širším regionu i v době klimatické změny a souvisejících období sucha a nedostatku vody. Vodárenské soustavy nejsou omezeny hranicemi krajů, oba spojují významné vodní zdroje i stávající soustavy – povrchová voda z nádrže Vír na Vysočině je prostřednictvím Vírského oblastního vodovodu dodávána obyvatelům brněnské aglomerace, a naopak voda odebraná z Vranova v Jihomoravském kraji slouží k zásobování obyvatel značné části okresu Třebíč,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Povrchová voda z Víru upravená ve Švařci a vedená k Brnu pokryje po své trase spotřebu zhruba půl miliónu obyvatel. Pro Brno se jedná o takzvaný doplňkový zdroj, protože většina pitné vody je dodávána z prameniště u Březové nad Svitavou. V návaznosti na pokles hladiny podzemní vody v Březovském prameništi v období dlouhodobého sucha v letech 2015–2019 došlo ke snížení odběru a navýšení odběru povrchové vody z Víru. Do budoucna je pro brněnskou aglomeraci plánován odběr z Víru a Březovského prameniště v rovnocenném množství.

Kraj Vysočina zásobuje pitnou vodou také část Středočeského kraje a Prahu. Pro tyto aglomerace je využívána voda z nádrže Švihov na Želivce. Tento zdroj, mimochodem největší v České republice i střední Evropě, pokrývá spotřebu pitné vody 1,3 milionu obyvatel. Voda pro ně je čištěna v nejmodernější úpravně dokončené v roce 2021.

Scroll to Top