Memorandum o propojení vodárenských soustav

blank

Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina uzavřely Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Dokument podepsali hejtmani Jan Grolich a Vítězslav Schrek.

„Cílem memoranda je zvýšení zabezpečenosti dodávek pitné vody v širším regionu i v době klimatické změny a souvisejících období sucha a nedostatku vody. Vodárenské soustavy nejsou omezeny hranicemi krajů, oba kraje spojují významné vodní zdroje i stávající soustavy – povrchová voda z nádrže Vír na Vysočině je prostřednictvím Vírského oblastního vodovodu dodávána obyvatelům brněnské aglomerace, a naopak voda odebraná z nádrže Vranov v Jihomoravském kraji slouží k zásobování obyvatel značné části okresu Třebíč,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

memorandum

Podle Grolicha je voda našim největším bohatstvím, proto s ní musíme dobře hospodařit. „Podepsali jsme dokument o spolupráci mezi dvěma sousedními kraji, který umožní o toto bohatství lépe pečovat a zabraňovat výpadkům a ztrátám na jeho cestě k obyvatelům obou regionů. V boji proti suchu jsme všichni v první linii – obyvatelé, města, obce i kraje,“ řekl hejtman Jihomoravského Jan Grolich.

Od uzavření memoranda se budou podle Kraje Vysočina odvíjet další společné aktivity jako příprava a zpracování studií proveditelnosti na propojování jednotlivých skupinových vodovodů (předpoklad zpracování v roce 2022) a následně po nalezení vhodného nositele i postupná příprava zpracování projektových dokumentací pro územní a pro stavební řízení na konkrétní akce, jednání o možnostech poskytnutí dotací a další.

memorandum

„Jedná se tedy zatím o zajištění přípravných prací, bez nich ale projekty nemůžeme vůbec začít, realizace jednotlivých staveb bude během na dlouhou trať. Na území Kraje Vysočina se zatím uvažuje o 10 prioritních akcích propojování vodárenských soustav a na území Jihomoravského kraje o 14 prioritních akcích,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček s tím, že v případě Vysočiny jde například o akce úpravna vody Štítary – Častohostice, Budišov – Náměšť nad Oslavou, Pelhřimov – Kamenice nad Lipou – Pacov, Úpravna vody Vír – Žďár nad Sázavou.

Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem nezavazuje žádnou ze stran ke konkrétnímu obsahovému ani finančnímu plnění. Konkrétní akce a společné aktivity budou realizovány na základně smluv a dohod, které budou prostřednictvím memoranda uzavírány.

Scroll to Top