V Přerově proběhne údržba jezu

blank

Povodí Moravy připravuje na jezu v Přerově každoroční srážku hladiny, díky které proběhne pravidelná údržba jezu i nadjezí a rozhrnování štěrků v korytě Bečvy. Práce jsou podle vodohospodářů naplánované na týden a po jejich dokončení se začne jez opět napouštět.

V pátek 23. července odpoledne dojde k postupnému vyhrazení jezu a vypuštění vody z celého nadjezí. Srážka potrvá sedm dní. V tomto období vodohospodáři provedou kompletní prohlídku a servis jezové konstrukce, kontrolu břehového opevnění v nadjezí, a především rozhrnutí štěrkových lavic, které snižují průtočnost koryta. Snížení hladiny totiž vytvoří pro rozhrnutí nánosu optimální podmínky.

„Akce provádíme každým rokem, kdy sníženou hladinu využíváme k rozhrnutí štěrkopískového nánosu v intravilánové části města Přerova. Cílem prací je obnovit kapacitu průtočného profilu, a zejména připravit koryto na pravidelný jarní ledochod. Po loňských říjnových povodních letos očekáváme, že štěrku bude mnohem více než v těch předchozích suchých letech,“ řekl generální ředitel povodí Moravy Václav Gargulák.

Jak uvedlo dále Povodí Moravy, přemístěné nánosy budou při vyšších průtocích přirozeně transportovány dále po toku, kde budou znovu sedimentovat. Po dokončení prací a kontrole konstrukcí začne Povodí Moravy zdrž opět napouštět. Tento krok je naplánován na 30. července. Akce probíhá pod biologickým dozorem. Jez slouží k zadržování a vzdouvání vody, z nadjezí probíhá odběr vody pro průmyslové využití.

Scroll to Top