Bezručovým údolím z krušnohorských rašelinišť

blank

Při putování opuštěným středním Krušnohořím jsme se minule zastavili na hranici Novodomských rašelinišť u Starého rybníka a Nového rybníka. Přečíst si o výletě můžete zde. Tentokrát budeme pokračovat dolů po proudu Chomutovky Bezručovým údolím.
Od přírodní rezervace Prameniště Chomutovky se dá vyrazit přes Horu svatého Šebestiána po červené turistické značce, která se odpojuje směrem na hřeben, dále do údolí tedy budeme pokračovat po cyklostezce. Chomutovka je tady – především po vydatnějších deštích – bystře tekoucím horským tokem, jehož červeno-hnědou barvu určují především rašeliniště, v nichž pramení.
Přírodní památka Bezručovo údolí okouzlí návštěvníky prudkými skalnatými svahy porostlými bukovými porosty. Dnem údolí si razí cestu horská říčka, která zde vytváří klidná zákoutí, divoké peřeje a zajímavá místa kombinující vodní tok s okolní vegetací. Průběh toku horské říčky, jak má být. A atmosféra, která vás vtáhne do sebe.
Cesta z Hory svatého Šebestiána k Třetímu Dolskému mlýnu je dlouhá osm kilometrů a celou dobu vede po silničce z kopce. Říčka se místy k cestě blíží, místy je pár metrů od ní skryta v lesním jasanovo-olšovém porostu. Kdo nechce absolvovat celou cestu z Hory svatého Šebestiána, dostane se do údolí také z rozcestí Hadinec zhruba půl kilometru od Nového rybníka, o němž jsme psali zde. Lesní turisticky neznačená cesta směřuje do údolí z hřebenu úhlopříčně.
Zhruba půl kilometru nad úpravnou vody Třetí mlýn byla na říčce vybudována hráz. Pár desítek metrů pod ní je ze silnice v úzkém korytu vidět dvoumetrový Spodní vodopád Chomutovky s navazující kaskádou. Na levé straně koryta pod vodopádem je vybudovaná betonová zeď, která ztěžuje přístup k vodopádu od spodu, z horní části komplikuje přístup zmiňovaná hráz.
Úpravna vody III. Mlýn je určena pro zásobování Chomutova a okolí. Byla uvedena do provozu roku 1961. Zdrojem surové vody pro výrobu pitné vody je voda z nádrží Kamenička a Křimov, případně Chomutovka. Před deseti lety prošla úpravna významnou modernizací.
Na rozcestí pod úpravnou vody u bývalého Třetího mlýna naše dnešní putování chomutovským Krušnohořím končí. Příště nás čeká cesta zpět na hřeben údolím Kameničky.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top