Novodomská rašeliniště: tajga nad Chomutovem

blank

Střední část Krušných hor nad Chomutovem je poněkud neprávem považována za nepříliš pěknou oblast, kde byly lesy zničeny průmyslovým znečištěním, a proto nestojí za návštěvu.  I z tohoto důvodu je až na výjimky lokalita bez turistů a můžete si tady užít klidu, ticha a nerušného poznávání místní přírody. Stopy snah o nápravu likvidace místních lesních porostů z konce předlistopadové éry pochopitelně pozornějšímu návštěvníkovi neuniknou.
Zhruba patnáct kilometrů nad Chomutovem mezi Horou svatého Šebestiána a pohraničním Kalkem se rozkládají Novodomská rašelinistě. Do národní přírodní rezervace z rozlohou 650 hektarů turistické trasy nevedou, ale řadu zajímavých míst najdeme na jejím okraji, případně v místech přístupných po lesních cestách.
Červená turistická značka vede z lokality Nový dům (Neuhaus) zhruba pět kilometrů pod Kalkem na hranici k hranici Novodomských rašelinišť. Samotný kilometr a půl chůze k hájovně a prvnímu cíli výletu je zajímavý mimo jiné tím, že můžeme pozorovat, jak probíhá obnova místních lesů po jejich průmyslové devastaci v minulosti. Ostatně popis situace dodávají tabule informující o tom, jak byly tyto projekty financovány.
Kousek od zmiňované hájovny narazíme na Starý rybník. Okolí vodní plochy typické pro rašeliništní lokality a specifické zbarvení vody vytváří pocit toho, že se nacházíme ve Skandinávii nebo na ruské Sibiři. Koupání v obou rybnících povolené není, protože ač se jedná o díla vytvořená člověkem, jsou součástí přírodní rezervace.
Samotný Nový dům mezi oběma rybníky vznikl na konci 18. století. Původně šlo o poplužní dvůr červenohrádeckého panství (www.krusnohorsky.cz), později o myslivnu se souvisejícím zázemím pro lesní hospodáře a dělníky, ale také vrchnost, která sem jezdila lovit. Ve zmiňovaném rybníce chovala vrchnost kapry.
O kilometr dále ležící Nový rybník vznikl zatopením plochy po těžbě rašeliny. Krajina a okolí rašeliništního typu jsou stejně okouzlující jako v případě prvního popisovaného rybníka.
Tak neváhejte a k rybníkům vyrazte na výlet, příště budeme pokračovat po stezce dál do Bezručova údolí k Chomutovce dolů do údolí a následně proti proudu Kameničky zpět na hřeben.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top