Brabec v Lucemburku: EU musí být odolnější vůči změně klimatu

blank

Ve čtvrtek 10. června 2021 proběhlo v Lucemburku zasedání Rady pro životní prostředí. Ministři zemí EU jednali o nové unijní strategii pro adaptaci na změnu klimatu, nové legislativě k bateriím a odpadním bateriím a nedávno zveřejněném akčním plánu EU pro nulové znečištění. Česko zastupoval ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na úvod zasedání Rady pro životní prostředí ministři zemí EU přijali závěry ke strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, kterou Evropská komise zveřejnila v únoru. Cílem strategie je urychlit adaptaci na změnu klimatu ve všech oblastech lidské činnosti, podpořit tvorbu adaptačních politik, zlepšit získávání dat a znalostí pro vyhodnocování potencionálních klimatických rizik a v neposlední řadě zintenzivnit mezinárodní aktivity a spolupráci se třetími zeměmi.

Česko přijetí závěrů podpořilo a zdůraznilo zásadní význam, který adaptaci na změnu klimatu přikládá. „Ministerstvo životního prostředí od roku 2014 podpořilo více než 17 tisíc projektů v hodnotě 13 miliard korun zaměřených na problematiku nedostatku vody, sucha a na prevenci povodní. Klíčovým cílem projektů je zvýšení zadržování vody v krajině. Dále jsme se soustředili na změnu legislativy, díky níž je ČR připravena přijímat naléhavá opatření v době kritického ohrožení suchem, lépe hospodařit s vodou a chránit půdu před erozí. Také jsme vytvořili, přijali a naplňujeme strategické plány napříč všemi sektory, díky nimž se ČR proměňuje před očima a adaptuje na změnu klimatu,“ uvedl ministr Richard Brabec.

Kompletní text zde.

Scroll to Top