Dvůr Králové postaví čistírnu a kanalizaci za 75 milionů

blank

Městská část Žireč se dočká vlastní čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace. Rada Dvora Králové nad Labem na konci dubna schválila výběr dodavatele stavby, která by měla začít letos v srpnu. Výstavba čistírny a kanalizace přijde na 75,3 milionu. Část nákladů zřejmě uhradí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, o kterou město požádalo.

„Jedná se nejen o výstavbu páteřní kanalizační sítě s čistírnou odpadních vod, ale také o realizaci kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti, a to na veřejné části pozemku. Tyto přípojky budou realizovány plynule v návaznosti na vybudování hlavního kanalizačního sběrače,“ popsal místostarosta Jan Helbich.

Několik etap

Práce budou rozděleny do několika etap. Letos bude za 10 milionů realizována první z nich. „Stavební práce by měly začít od místa budoucí čistírny, pokračovat kolem Domova sv. Josefa a v okolí prostranství žirečského náměstí směrem k hlavní silnici. Právě dílčí termín na dokončení I. etapy, kterou je výstavba kanalizace od čistírny po komunikaci III. třídy, byla jednou z podmínek pro realizaci stavebních prací, a to z důvodu budoucí koordinace při výstavbě kanalizace. Nyní budeme s vybraným zhotovitelem řešit harmonogram stavebních prací, postup realizace, očekávaná dopravní omezení, uzavírky a podobně,“ vysvětlil Helbich.

Roční výstavba

Výstavba čistírny a kanalizace by měla trvat třináct měsíců s následným roční zkušebním provozem. Práce provede společnost GASCO, která zvítězila v tendru. „Kromě požadavků na uchazeče na doložení referenčních staveb, jako jsou výstavba čistírny odpadních vod, rekonstrukce nebo výstavba stokové sítě, výstavba přípojek, byly v zadávací dokumentaci požadavky také na realizační tým zhotovitele, na jeho ekonomickou stabilitu a třeba i na certifikáty ISO,“ uvedl dále Helbich.

Aktivní zapojení obyvatel

Na přípravě se podíleli také členové Osadního výboru Žireč. „Realizace stavby jistě přinese spoustu omezení pro všechny obyvatele Žirče. Veškerá doprava i pěší pohyb v obci budou omezeny, během výstavby se kolem výkopů bude nutné pohybovat se zvýšenou opatrností, respektovat pohyb pracovní techniky a přítomnost zaměstnanců firmy zhotovitele. Věřím, že se s těmito, ale i se spoustou dalších stavbou vyvolaných potíží dokážeme vypořádat se ctí. Výsledek díla, tedy Žireč bez protivných problémů s komplikovaným, ale primitivním způsobem likvidace komunálních odpadních vod, nám za to bude stát,“ doplnila předsedkyně osadního výboru Žireč Božena Saifrtová.

Scroll to Top