SOVAK ČR: Proč studovat vodu a proč na VŠCHT Praha?

blank

Podle nedávné studie MU Brno české veřejnosti na vodě opravdu záleží. Na celostátní úrovni vnímají lidé jako závažný problém znečištění vod (85 %) a hodnotí ho jako nebezpečný pro životní prostředí (90 %).

Není překvapivé, že aktuálně mezi veřejností nejvíce rezonuje téma sucho. Celých 79 % české veřejnosti považuje sucho za závažný problém. Veřejnost má také poměrně jasnou představu o řešení problematiky sucha, kdy nejvíce respondentů podporuje využití dešťové odpadní vody (93 %) a využití vyčištěné odpadní vody (88 %). Voda bude v naší společnosti tedy vždycky jedním z nejdůležitějších témat. Zájemci o studium tohoto oboru si proto mohou být jisti, že jejich vzdělání „nevyjde z módy“, píše SOVAK ČR.

Více už zde.

Scroll to Top