Pod Blatensk√Ĺm vrchem kolem unik√°tn√≠ho vodn√≠ho d√≠la

blank

O putov√°n√≠ kolem jednotliv√Ĺch parti√≠ Blatensk√©ho vodn√≠ho pŇô√≠kopu, kter√Ĺ byl vybudov√°n k¬†pŇôev√°dńõn√≠ vody z¬†oblasti BoŇĺ√≠darsk√Ĺch raŇ°eliniŇ°Ň• k¬†Horn√≠ Blatn√© pro vyuŇĺit√≠ v¬†m√≠stn√≠ch rudn√Ĺch dolech, jsme psali opakovanńõ napŇô√≠klad zde, zde nebo zde.

Tentokr√°t jsme vyrazili z¬†R√ĹŇĺovny na pŇĮli cesty mezi BoŇĺ√≠m Darem a Horn√≠ Blatnou. Kromńõ vodn√≠ho d√≠la jsme chtńõli prozkoumat tak√© pozŇĮstatky b√Ĺval√Ĺch dolŇĮ v¬† oblasti. PŇôi cestńõ pod√©l pŇô√≠kopu naraz√≠me pobl√≠Ňĺ rozcest√≠ Bludn√° na stopy dolov√°n√≠ v¬†dolech Pomoc BoŇĺ√≠, kde se tńõŇĺila od poloviny Ň°estn√°ct√©ho stolet√≠ Ňĺelezn√° ruda v√≠ce neŇĺ tŇôi stolet√≠, a Nanebevzet√≠ Panny Marie. V¬†okol√≠ j√°my dolu Pomoc BoŇĺ√≠ je tŇôeba pŇôi pohybu db√°t opatrnosti.

Podm√°ńćenou loukou v¬†okol√≠ obou dolŇĮ prot√©k√° po vrstevnici pod Blatensk√Ĺm vrchem vodn√≠ pŇô√≠kop. Ten proch√°z√≠ rozlehlou loukou pomńõrnńõ nen√°padnńõ, je zde pomńõrnńõ √ļzk√Ĺ a udrŇĺovan√Ĺ, m√≠sty na nńõm jsou vybudov√°ny regulatorn√≠ hr√°ze, kter√© umoŇĺŇąovaly pŇôepouŇ°tńõn√≠ vody mimo hlavn√≠ tok.
Blatensk√Ĺ pŇô√≠kop obt√©k√° vrchol ze severov√Ĺchodu na jihoz√°pad, aby skonńćil svou pouŇ• v¬†Blatensk√©m potoce po b√Ĺval√Ĺm slavn√Ĺm hornick√Ĺm mńõstem.

Pod Blatensk√Ĺm vrchem se pŇô√≠kop a nauńćn√° stezka, kter√° kolem nńõj vede, kŇô√≠Ňĺ√≠ se Ňĺlutou turistickou znańćkou vedouc√≠ na vrchol. V¬†pŇô√≠padńõ pńõkn√©ho pońćas√≠ je z¬†odsud z rozhledny kr√°sn√Ĺ v√Ĺhled na Blatensko a BoŇĺ√≠darsko. PŇôi sestupu z¬†vrcholu do mńõsta vede ńćerven√° turistick√° znańćka kolem unik√°tn√≠ pŇô√≠rodn√≠ pam√°tky Vlńć√≠ j√°my. Ve skuteńćnosti se jedn√° o propadliny po b√Ĺval√Ĺch c√≠nov√Ĺch dolech JiŇô√≠ a Wolfgang. V√ĹŇ°e poloŇĺen√° Ledov√° j√°my je velmi √ļzk√° a dvacet metrŇĮ hlubok√°, d√≠ky ńćemuŇĺ je zde omezena cirkulace vzduchu. Vznik√° specifick√° mikroklima, kdy sn√≠h a led nemus√≠ rozt√°t ani bńõhem l√©ta. S¬†ohledem na such√© a tepl√© obdob√≠ let 2015 ‚Äď 2019 to uŇĺ bohuŇĺel neb√Ĺv√° pravidlem.

ńĆerven√° turistick√° znańćka se setk√°v√° s¬†Blatensk√Ĺm pŇô√≠kopem na kraji mńõsteńćka, po jehoŇĺ z√°padn√≠m okraji v¬†bl√≠zkosti vlakov√©ho n√°draŇĺ√≠ m√≠Ňô√≠ voda do Blatensk√©ho potoka. Ten pak boŇĺ√≠darskou vodu odv√°d√≠ aŇĺ k¬†nńõmeck√Ĺm hranic√≠m u obce PotŇĮńćky, kde se vl√©vaj√≠ do toku ńĆern√©, kter√° sem pŇôit√©k√°‚Ķjak jinak‚Ķod BoŇĺ√≠ho Daru. Vodn√≠ kruh se uzav√≠r√°‚Ķ

Scroll to Top