Za krásnými výhledy k Blatenskému vodnímu příkopu nad Myslivny a Božídarská rašeliniště

blank

Několik unikátů najednou můžete vidět a zažít na poměrně malé ploše v půvabné, ale i drsné krajině Krušných hor. Vodní nádrž Myslivny leží při silničce (a také cyklostezce) mezi Božím Darem a Horní Blatnou. Krásný výhled na přehradu vybudovanou v padesátých letech minulého století a nesoucí jméno zaniklé osady stejně jako na část poměrně rozlehlé oblasti Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště se vám otevře, když vyjdete několik set metrů nad Myslivny a napojíte se na Naučnou stezku Blatenský vodní příkop.

Unikátem je samotný Blatenský vodní příkop, který vláda zařadila v únoru 2017 mezi chráněné památky. Stavitelem Stephanem Lenkem byl budován v 16. století jako zdroj vody pro rudné doly v oblasti. Zpevněné koryto je místy až dva metry široké a bylo udržováno až do roku 1945 mimo jiné kvůli ochraně proti požárům. Po druhé světové válce se s údržbou přestalo a obnoven byl poničený příkop až v letech 1995-2001. U Horní Blatné ústí do Blatenského potoka. V současnosti již neplní svou původní funkci, tedy přivádění vody potřebné pro doly, ale odvádí vodu z Božídarských rašelinišť, aby negativně neovlivňovala kvalitu vody v Myslivnách. Při cestě podél příkopu vás zaujme hnědo-rudá barva rašeliništní vody stejně jako její čistota. Důmyslně vybudovaný příkop má proměnlivou šířku, hloubku i spád – místy je ostře zaříznutý do okolních luk a kvůli okolní vegetaci sotva patrný, místy vytváří horský potok, který vás při teplém počasí láká k osvěžení.

Myslivny napájí především říčka Černá, která následně pokračuje přes obec Potůčky do Německa. Nádrž byla vybudována v padesátých letech dvacátého století tehdejšími Jáchymovskými doly, má rozlohu čtyři hektary a kapacitu 60 tisíc metrů krychlových vody. Jejím úkolem je zásobování oblasti Jáchymov – Ostrov pitnou vodou. Jedná se o nejvýše položenou vodárenskou nádrž v České republice. Kvalitu vody v ní negativně ovlivňují látky z okolních rašelinišť, především zvýšené hodnoty manganu, železa a nízké pH. Vedle vodního díla stojí úpravna vody. Z hlediska kvality vody se jedná o nejproblematičtější nádrž ve správě Povodí Ohře. Kvalitu vody v nádrži ovlivňují negativně také koliformní bakterie jako znamení znečištění v povodí s lidským původem v podobě odpadních vod.
Naučná stezka Blatenský příkop končí na silničce zhruba dva kilometry od Božího Daru. Při cestě do města by byla chyba pokračovat po silnici, protože stezka fakticky navazuje na naučnou stezku vedoucí do Božího Daru přes jednu z nejkrásnějších částí Božídarských rašelinišť.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top