Mystická krása Krušných hor: Podél Blatenského příkopu po stopách těžby cínu

blank

Unikátní Blatenský vodní příkop zařadila vláda v únoru 2017 mezi chráněné památky. Vydejme se tedy z Božího Daru v Krušných horách po jeho proudu do Horní Blatné, podle níž dostalo vodní dílo svůj název.
Z Božího Daru vede Naučná stezka s názvem přírodní rezervace Božídarská rašeliniště, která je vyznačena po jejich hranici s možností využít dřevěného chodníčku a nahlédnout hlouběji do rašelinišť. Zhruba po třech kilometrech dojdeme k Naučné stezce Blatenský příkop.
Po dalších dvou kilometrech nenáročné cesty po náhorní plošině Krušných hor dorazíme k vodní nádrži Myslivny, z níž vytéká říčka/potok Černá. Nádrž byla vybudována v padesátých letech dvacátého století, má rozlohu čtyři hektary a kapacitu 60 tisíc metrů krychlových vody. Svůj název získala podle zaniklé stejnojmenné osady a jejím úkolem je zásobování oblasti Jáchymov – Ostrov pitnou vodou. Jedná se o nejvýše položenou vodárenskou nádrž v České republice. Kvalitu vody v ní negativně ovlivňují látky z okolních rašelinišť, především zvýšené hodnoty manganu, železa a nízké pH. A právě Blatenský vodní příkop v současnosti již neplní svou původní funkci, tedy přivádění vody potřebné pro cínové doly, ale odvádí vodu z Božídarských rašelinišť, aby negativně neovlivňovala kvalitu vody v Myslivnách.
Po dalších zhruba třech kilometrech po naučné stezce dojdeme k rozcestí s názvem Rýžovna pojmenovanému podle původní hornické a zemědělské osady, která měla ještě před druhou světovou válkou více než 500 obyvatel. V současnosti je součástí Božího Daru, nachází se zde několik zrekonstruovaných a několik neudržovaných domů. Osada nemá trvalé osídlení.
Vodní příkop byl stavitelem Stephanem Lenkem budován v 16. století. Zpevněné koryto je místy až dva metry široké a bylo udržováno až do roku 1945 mimo jiné kvůli ochraně proti požárům. Po druhé světové válce se s údržbou přestalo a obnoven byl poničený příkop až v letech 1995-2001. Přivaděč ústí do Blatenského potoka u Horní Blatné.

Blatenský vrch s rozhlednou a Vlčí jámy
Po dalších pěti kilometrech chůze lesem podél kanálu se ocitneme na rozcestí pod Blatenským vrchem. Můžeme pokračovat po naučné stezce dolů do Horní Blatné, ale byla by škoda z výletu Blatenský vrch vynechat. Najdeme zde kromě občerstvení také rozhlednu, která nabízí monumentální výhledy po celých Krušných horách.
Po červené turistické značce směrem do Horní Blatné půjdete podél unikátní přírodní památky Vlčí jámy. Skalní útvary, jámy a kaňony vypadají jako dílo přírody. Skutečnost je ale jiná. Jde o propadliny, které vznikly z původního cínového dolu Jiří (Ledová jáma) a dolu Wolfgang (Vlčí jáma). Zajímavostí je, že se vlivem specifického proudění vzduchu v propadlinách vytváří jeskynní led.

Nenáročná trasa po náhorní plošině
Celá trasa měří více než patnáct kilometrů, je velice nenáročná, protože budete s výjimkou krátkého stoupání na Blatenský vrch do výšky 1043 metrů nad mořem celou cestu mírně klesat a putovat unikátní krušnohorskou náhorní plošinou. Ostřejší klesání vás poté čeká pouze z Blatenského vrchu do Horní Blatné. Výlet je zajímavý ve všech ročních obdobích, v zimě ho můžete absolvovat na běžkách.
Horní Blatná je zajímavým městečkem, v jehož okolí jsou patrné pozůstatky těžby kovů před několika staletími. Ve městě je možné se ubytovat, občerstvit, je zde také železniční zastávka trati do Nejdku a dále do Chodova.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top