Plánované rozšíření čistírny v Pohořelicích

blank

Místní čistírna přestává kapacitně stačit. Představitelé města plánují její rozšíření z 6 000 na 9 900 ekvivalentních obyvatel. Investice do vodního hospodářství se plánují na řadě míst jižní Moravy. Informoval o tom Deník. 

„Přibývá výstavba pro zaměstnání i pro bydlení. Technici říkají, že následně snese zatížení až dvanácti tisíc obyvatel. Je potřeba vybudovat odkalovací nádrž a před čističkou musí být velká záchytná jímka pro případ přívalových dešťů,“ řekl starosta Miroslav Novák. Náklady by se měly pohybovat kolem 130 milionů. Ve zkušebním provozu již je nová čistírna za 100 milionů v sousedních Vlasaticích. „Nyní máme třicet procent domácností napojených. První poznatky jsou veskrze kladné, vše funguje, nic nesmrdí,“ doplnil starosta Pavel Procházka.

Jihomoravský kraj na jaře alokoval 15,5 milionu obcím pro vodní hospodářství. Mezi největší investice patří deset milionů pro obec Senorady, která vybuduje kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Dále má na prodloužení stávající kanalizace získat dotaci obec Radějov, a to necelé tři miliony korun. Třetí největší částka, přes milion korun, je navržena obci Mašovice na rozšíření vodovodu a splaškové kanalizace. Jihomoravský kraj také podpoří boj proti suchu 13 miliony.

„Na Jihomoravský kraj dopadají klimatické změny a sucho více než na ostatní oblasti v naší zemi. Jestli můžeme něco udělat pro to, aby příroda na jižní Moravě zůstala taková, jakou ji známe a máme rádi, pak to udělat musíme. V boji proti suchu jsme všichni v první linii,“ vysvětlil hejtman Jan Grolich. Kraj chce dále například podpořit 60 tisíci koncepční záměr obnovy krajiny a celoplošné zádrže vody v Blažovicích nebo stejnou částkou koncepční dokument pro krajinu, zadržení vody a boj se suchem v Lulči. „Jde nám o to, aby se jihomoravské obce a města pustily do komplexnějšího uvažování a věnovaly se boji proti suchu s delším časovým výhledem,“ konstatoval náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Scroll to Top