Posílení infrastruktury na Nymbursku

blank

V Libici nad Cidlinou se před lety podařilo vybudovat kanalizaci, v současnosti se do poslední fáze dostala výstavba vodovodu, protože voda v obci citelně chyběla. S Deníkem hovořila starostka Iveta Myšková. Obec s 1300 obyvateli dlouhodobě trápí nedostatek vody.

„Zcela určitě se dominantním projektem tohoto volebního období stala výstavba vodovodu. A tento problém se podařilo vyřešit. V současné době se dokončuje. Kolaudace je naplánována na 31. března a do konce května by všechny domácnosti měly být připojeny na vodovodní řad. Kvůli pandemii máme částečně zpoždění, ale věřím, že všechno úspěšně dokončíme. Celkové náklady dosáhnou částky 47 milionů korun, vedle vlastních investičních prostředků a státní dotace si obec vzala ještě úvěr,“ sdělila Myšková.

Vodohospodářská infrastruktura se musí posílit na řadě míst Středočeského kraje. Region reaguje na aktuální potřeby včetně změn v počtu obyvatel. Stovky obcí totiž trápí sucho. Během podzimní konference Trendy ve vodohospodářství 2020, kterou uspořádalo Středočeské inovační centrum, bylo řečeno, že v oblasti vodohospodářství není situace ve středních Čechách optimální.

Expert v oblasti vodního hospodářství Středočeského inovačního centra Jarmil Vyčítal uvedl, že pokud jde o vodohospodářskou infrastrukturu a s ní související připojení obyvatel k sítím, stav podle něj není optimální, jelikož ve středních Čechách se kupříkladu nachází přes pět set obcí s kritickým nedostatkem pitné vody. V této souvislosti také v roce 2019 vznikla Aliance pro vodu. Region je také pod průměrem v oblasti připojení trvale obydlených domů ke kanalizační síti. Nedostatečná je rovněž kapacita čistíren odpadních vod vzhledem k množství odpadu z bezodtokových jímek.

Scroll to Top