Loňská revitalizace mlýnského náhonu v Chrudimi

blank

Jak upozornil portál enviweb.cz, jednalo se o vůbec první revitalizaci náhonu, jakožto toku v prostorově omezených podmínkách urbanizovaného prostředí na území České republiky. Akci v roce 2020 iniciovalo město Chrudim. Mlýnský náhon a okolní pozemky patří do jeho vlastnictví, což výrazně usnadnilo realizaci.

„Změna klimatu postupně přináší řadu důsledků, které mají, a v různé míře nadále budou mít, převážně negativní vlivy na život společnosti i na přírodu,” řekla před několika měsíci koordinátorka projektu Zdravé město Chrudim Šárka Trunečková. Přestože společnost podle ní v poslední době snižuje emise skleníkových plynů, které ke klimatické změně významně přispívají, dynamiku změn lze pouze zpomalit, nikoliv klimatickou změnu zatím zcela eliminovat. „Proto je nezbytné se zaměřit také na adaptační opatření, pomocí nichž lze omezit dopady části negativních vlivů,“ sdělila dále Trunečková.

Chrudim bude také disponovat novým varovným systémem. Město nejdříve osadí čidly lokalitu Na Šancích, kde v minulosti voda stékající z polí zaplavila suterény několika panelových domů na sídlišti a zaparkovaná auta. Nový systém ohlásí také dobu, za jakou by mohla záplava místo postihnout. Současný městský rozhlas pochází z roku 2002, je analogový a není v dobrém technickém stavu. Oproti tomu nový bude digitální a všechny reproduktory by měly vysílat ve stejný okamžik. Zvuk by se tedy neměl tříštit.

Scroll to Top