Posílení zásobování vodou v Liberci

blank

Dlouholetý problém spojený s vysycháním české krajiny dolehl i na některé části Liberce. V horní části Ruprechtic a přes údolí Černé Nisy v Kateřinkách mají totiž lidé v posledních letech velký problém s dostupností pitné vody. Nyní by mohlo město problém díky dotaci vyřešit.

Lidé ve zmiňovaných lokalitách v Liberci jsou odkázáni na vlastní studny, zásobování vodou je tedy individuální a v blízké době se zde vybudování veřejného vodovodu neplánuje z důvodu enormních investičních nákladů. Řešením je podle města zřízení „komunitního“ odběrného místa vody na pozemku ve vlastnictví města. Proto byl na základě průzkumu vybrán pozemek u místního hřiště, kde bude vystrojen vlastní vrt, od kterého povede potrubí do odběrného místa.

„Z čeho jsem byl doslova šokován, bylo to, jaké neuvěřitelné a klidně ten výraz použijte – legislativní porno bylo kolem toho, aby nám tu stavbu v Kateřinkách povolili. Tímto bych to chtěl vysvětlit lidem, proč to trvalo dva roky, co jsme se s nimi o tom začali bavit. Dotace kupodivu nebyl takový problém, ale ta doba těch nejrůznějších povolení, na která jsme z Prahy museli čekat, mě opravdu překvapila,” uvedl pro portál Náš Liberec náměstek Jiří Šolc. Město Liberec již na tuto akci podalo žádost o dotaci do Státního fondu životního prostředí ČR, Tato žádost byla ze strany SFŽP schválena. Město získá finanční podporu 80 % z předpokládaných nákladů.

Scroll to Top