Žaloba na Polsko kvůli rozšíření těžby na dole Turów

blank

Vláda ČR odsouhlasila podání žaloby na Polsko kvůli rozšíření těžby v dole Turów. Ve společném materiálu to vládě doporučilo ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zahraničních věcí. Pokračování těžby může vážně ohrozit zdroje pitné vody až pro 30 tisíc obyvatel Libereckého kraje. Redakce vodarenstvi.cz situaci dlouhodobě sleduje.

Polsko při schvalování prodloužení těžby nedodrželo unijní legislativu, což dříve potvrdila i Evropská komise. „Dosavadní jednání s polskou stranou, především ohledně kompenzace nákladů na vybudování nových zdrojů pitné vody nepřineslo uspokojivé záruky, proto přistupujeme k podání žaloby na Polsko k Soudnímu dvoru EU. Součástí žaloby bude také návrh na předběžné opatření o zastavení těžební činnosti v polském dole Turów do okamžiku rozhodnutí Soudního dvora,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Pokračování těžby má podle něj závažné a nevratné negativní dopady na životní prostředí v České republice, takže podání žaloby, byť se jedná o tu nejkrajnější možnost řešení, je nevyhnutelné. „Mezinárodní jednání na diplomatické i odborné úrovni s Polskem samozřejmě budou pokračovat. Pokud by Polsko přistoupilo na naše požadavky, žalobu lze stáhnout,“ doplnil Brabec.

Polsko chce v hnědouhelném dole Turów těžit až do roku 2044. Polsko při povolování těžby podle českého ministerstva životního prostředí porušilo několik unijních směrnic, především v oblastech spolupráce a poskytování informací vyplývajících ze smlouvy o EU nebo kvůli neumožnění přístupy veřejnosti do některých řízení. Česká republika, respektive Liberecký kraj, například požaduje finanční kompenzace za úbytek vody v oblasti Uhelné, vybudování náhradních zdrojů pitné vody v postižených oblastech a vytvoření fondu, ze kterého se budou financovat ochranné projekty v krajině.

Scroll to Top