Povodí Ohře zprovozňuje přivaděče

blank

Vodohospodáři v první polovině února odstavili kvůli panujícím mrazům přivaděče průmyslové vody v Podkrušnohoří. Jeden z nich vede od Klášterce nad Ohří až za Vysokou Pec.

„Při zámrzu vody v korytě přivaděčů hrozí postupné vyplnění průtočného profilu ledem nebo jeho tříští a vylití vody mimo koryto. U běžného toku je to situace nepříjemná, ale u přivaděče, který teče prakticky po vrstevnici, by došlo k rozlití vody přímo do měst – Klášterce nad Ohří, Chomutova nebo Jirkova. Tuto situaci nesmíme připustit,“ vysvětlil před dvěma týdny Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře. Nyní vodohospodáři přivaděče opět zprovozňují. Celá akce potrvá několik dní a je pro ni nutné zajistit aktivní účast řady zaměstnanců i stavební techniky. Každý den se od ledu upraví určitý úsek. Celkové zprovoznění se předpokládá v příštím týdnu. Při pohybu kolem přivaděčů buďte prosím velmi opatrní nejen nyní, ale i v následujícím období.

Povodí Ohře je správce významných a určených vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit, vykonává činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a další činnosti související se správou povodí. Na území o celkové rozloze téměř 10 000 kilometrů čtverečních v hydrologickém povodí Ohře a v dalších vymezených hydrologických povodích spravuje podnik vodní toky, umělé kanály, přivaděče, velké vodní nádrže, ostatních vodní nádrže, jezy a malé vodní elektrárny.

Scroll to Top