Slovensk√© ministerstvo Ňĺivotn√≠ho prostŇôed√≠ k projektu Dunaj-Odra-Labe

blank

Na rizika zvaŇĺovan√©ho projektu vodn√≠ho koridoru Dunaj-Odra-Labe (DOL), jehoŇĺ prvn√≠ etapu loni schv√°lila ńćesk√° vl√°da, upozornilo slovensk√© ministerstvo Ňĺivotn√≠ho prostŇôed√≠. Nńõkolik ekologick√Ĺch organizac√≠ uŇĺ dŇô√≠ve ve spoleńćn√© v√Ĺzvńõ uvedlo, Ňĺe na Slovensku by mńõl kan√°l v√Ĺznamnńõ negativn√≠ dopady na Ňĺivotn√≠ prostŇôed√≠.

‚ÄěPodle n√°zoru ministerstva je tento projekt problematick√Ĺ hned z nńõkolika aspektŇĮ. Z vodohospod√°Ňôsk√©ho hlediska by znamenal znańćn√Ĺ z√°sah do vodn√≠ch √ļtvarŇĮ. Dokonce by na mnoha m√≠stech znemoŇĺnil dosaŇĺen√≠ jejich dobr√©ho stavu, coŇĺ je z√°vazn√Ĺ c√≠l, vypl√Ĺvaj√≠c√≠ z evropsk√© legislativy,‚ÄĚ napsalo slovensk√© ministerstvo Ňĺivotn√≠ho prostŇôed√≠.

Kompletní text je k dispozici zde.

Scroll to Top