Méně vodárenských havárií v Praze

blank

V pražské vodovodní síti bylo v loňském roce podle PVK odstraněno 4 372 havárií. Znamená to, že jich bylo o 657 méně než v roce 2019. Poklesl také počet havárií v kanalizační síti z 3 507 na 2 827.

„Nižší počet havárií byl způsoben nouzovým stavem a omezením činností vyvolaných protiepidemickými opatřeními a jejich dopady na různé obory činností, zejména snížením spotřeby vody, redukcí dopravní zátěže a omezením stavebních činností, které mají přímý či nepřímý vliv na vznik havárií,“ vysvětlil Petr Kocourek, provozní ředitel Pražských vodovodů a kanalizací.

Jak dále vysvětlily PVK, havárií I. kategorie, kdy je bez vody více než tisíc odběratelů či strategické, zdravotnické a sociální objekty, bylo 73, což je meziročně o jednu méně. Z osmi na pět klesl počet havárií na profilech větších než 1000 milimetrů. Nejčastější příčinou havárií byla koroze materiálu (74 %) a pohyb půdy (20 %). Doba přerušení dodávky jednou havárií mírně vzrostla na 9 hodin a 7 minut,“ vysvětlily vodárny. Z celkového počtu havárií v kanalizační síti (2 827) bylo 42 % na přípojkách, 35 % ve stokách a necelých 20 % v šachtách, komorách, nádržích a spadištích, doplnila firma.

Odběratelé si mohou aktivovat službu SMS INFO, prostřednictvím které dostávají bezplatně do svého mobilního telefonu zprávy o haváriích v jimi zvolené lokalitě. Zákazníci si službu mohou objednat přes pvk.cz, zákaznickou linku 840 111 112 nebo 601 274 274.

Vývoj počtu havárií – vodovodní sítě
2010:    3960
2011:    4309
2012:    4507
2013:    4717
2014:    4520
2015:    4677
2016:    4500
2017:    4959
2018:    5208
2019:    5029
2020:    4372

Vývoj počtu havárií –  stokové sítě
2010:    2747
2011:    3189
2012:    3779
2013:    3440
2014:    3736
2015:    4338
2016:    3913
2017:    3643
2018:    3384
2019:    3507
2020:   2827

Scroll to Top