V Kostelci nad Orlicí a okolí se mění vodné a stočné

blank

Dalším městem na Rychnovsku, které zveřejnilo nové ceníky pro odběratele vody, je Kostelec nad Orlicí. Cenová unie Kostelec a Tutleky podle Rychnovského deníku po dohodě s provozovatelem a nájemcem vodovodu, společností Aqua Servis, vyhlásila, že vodné pro rok 2021 bude 41,60 korun včetně DPH za kubík dodané vody. Cena platí pro Kostelec nad Orlicí, Kosteleckou Lhotu, Koryta, Kozodry a pro Tutleky. Stočné bylo stanoveno na 41,40 korun. Uplatňována bude pro Kostelec nad Orlicí.

Vodárenské společnosti musí při stanovování vodného a stočného respektovat regulatorní pravidla. Cenovou politiku vodního hospodářství reguluje ministerstvo financí. Při tvorbě ceny vody hrají klíčovou roli dva pojmy. Nejprve jsou to ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví, které prozkoumá kontrolní orgán ministerstva financí. Druhým pojmem je přiměřený zisk, který se následně zahrnuje do kalkulace věcně usměrňované ceny.

Scroll to Top